CONTACT US

If you have any questions or concerns about the project, please do not hesitate to contact us via:

+84 908 161666 (Ms. Hue Anh)

+84 933 105999 (Ms. Nhung)

Doanh nghiệp hợp tác, Nhà tài trợ liên hệ:

Mã số doanh nghiệp0316664021

Số Tài khoản: 081616668

Tên Tài khoản: Công ty TNHH Xã hội Thư viện Ước Mơ

Tại: Ngân hàng Á Châu - Chi nhánh Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Swift Code: ASCBVNVX

Liên hệ với chúng tôi

 

Cảm ơn bạn đã gửi lời nhắn đến chúng tôi